Theorem quadratic_ne_zero_of_discrim_ne_sq

Modification history